• No products in the cart.
View Cart
Subtotal: $0.00

WYPOŻYCZALNIA

Giant Talon E+

 • Silnik Yamaha SyncDrive Core
 • Akumulator Giant EnergyPak 400Wh, 
 • Jednostka sterująca
  Giant RideControl One
 • Opony
  Maxxis Rekon 29×2.4″

Liv Tempt E+

 • Silnik Yamaha SyncDrive Core
 • Akumulator Giant EnergyPak 500Wh, 
 • kolorowy wyświetlacz LCD
 • Opony
  Maxxis Rekon 29×2.4″

Ghost E-Eteru Essential

 • Silnik Bosch Performance Cruise
 • Bateria Bosch Power Tube 500 Wh
 • Wyswietlacz Bosch Purion
 • Opona WTB Ranger 29×2,3

Przyczepka rowerowa

 • pełny komfort dla dziecka
 • ładowność: 34 kg
 • miejsce na plecak lub torbę
 • 5-punktowe pasy bezpieczeństwa dla dziecka
 • przyciemniane okna zapewniają wysoką ochronę przed szkodliwymi promieniami UV – charakteryzują się klasą UPF 50+ i hamują 98% światła UV.

Fotelik Hamax

 • 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
 • dziecko nie jest w stanie samo odpiąć klamry pasów
 • Spełnia normy bezpieczeństwa: TÜV/GS, EN14344
 • mobilność całego zestawu z dzieckiem
 • maksymalne obciążenie: 22 kg

Regulamin wypożyczalni
Osoba wypożyczająca ma obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu oraz
cennikiem. Decydując się na wypożyczenie sprzętu, osoba wypożyczająca jest
świadoma, że zawiera umowę cywilnoprawną z WYSOKO Malwina
Morawska, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Osobom
będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających rowery nie będą
wypożyczane.
1. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością firmy WYSOKO
Malwina Morawska, Os. Rakownica 4/12, 58-500 Jelenia Góra,
NIP: 6112646087.
2. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i
odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni Rowery w
Karkonoszach.
3. Wypożyczenie roweru następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i
aktualnym cennikiem, na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia
pomiędzy Wypożyczalnią a pełnoletnim Klientem, zwanym dalej
Wypożyczającym.
4. Aby wypożyczyć rower należy:
4.1. być osobą pełnoletnią oraz przedstawić dwa dokumenty tożsamości ze
zdjęciem, z których pracownik wypożyczalni spisze dane do umowy
wypożyczenia,
4.2. nie być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
4.3. wnieść opłatę w wysokości 1zł kartą płatniczą, której dane pokrywają się
z dokumentami, okazanymi do podpisania umowy wypożyczenia.
4.4. wnieść opłatę za wypożyczenie roweru, która pobierana jest z góry
według aktualnego cennika.
4.5. wnieść kaucję za każdy wypożyczony sprzęt, ustalaną przez
Wypożyczalnię.
5. Podpisanie umowy wypożyczenia roweru jest jednoznaczne z zapoznaniem
się oraz zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
6. Korzystanie z wypożyczonego roweru przez osobę niepełnoletnią jest
możliwe jedynie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie całą
odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo, zachowanie i ewentualne
spowodowane szkody.
6. Wypożyczający potwierdza, że otrzymał rower sprawny technicznie,
wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i w
takim samym stanie zobowiązuje się zwrócić go do Wypożyczalni.
7. Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed podpisaniem umowy stan
techniczny i wyposażenie roweru.
8. Wypożyczane rowery są sprzętem rekreacyjnym i wypożyczane są wyłącznie
do celów rekreacyjnych.
9. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz
ewentualne szkody powstałe na nim od momentu wypożyczenia roweru do
czasu jego zwrotu.
10. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.
11. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne następstwa
zdarzeń losowych, takich jak: kolizja, upadek, przemęczenie i wynikające z
nich uszczerbki na zdrowiu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec
Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód materialnych lub
obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego roweru.
12. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego
roweru odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, on także pokrywa
wszystkie koszty związane z naprawą roweru na podstawie faktury,
wystawionej przez serwis rowerowy.
13. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w
momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie
się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do
zapłaty całej wartości wypożyczonego roweru, według cennika detalicznego
dystrybutora rowerów danej marki.
14. Zabronione jest samowolne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji,
wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym
podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia.
15. W przypadku kradzieży Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie
zawiadomić Policję, a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży
przedstawić w Wypożyczalni.
16. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia w wyniku
przestępstwa lub zgubienia, Wypożyczający jest zobowiązany do uiszczenia
wartości wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia według cennika
detalicznego dystrybutora rowerów danej marki.
17. Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym i opłaconym w umowie.
18. Zwrot roweru po opłaconym terminie powoduje pobranie opłaty zgodnie z
cennikiem Wypożyczalni. O chęci przedłużenia terminu zwrotu należy
poinformować Wypożyczalnię pod nr tel +48 721 527 770.
19. Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia roweru bez podania
przyczyny.
20. Wypożyczenie i zwrot roweru, odbywa się w miejscu wskazanym w umowie
lub miejscu wskazanym przez Klienta w przypadku dowozu sprzętu.
Opłatę za dowóz roweru do Klienta pobiera się wg cennika Wypożyczalni.
21. Regulamin obowiązuje od dnia 30 maja 2022 r.

Scroll to top Zadzwoń